Tjänster

Vägunderhåll för den digitala eran

Nyckeln till ett kostnadseffektivt, säkert och grönt vägunderhåll är förmågan att fatta beslut på realtidsbaserade, omfattande och hyperlokala data. Vi samlar in och tillhandahåller dessa väglagsdata.

hyperlocal road weather measurements by RoadCloud

Använd våra väglagsdata för

Vinterväghållning

Övervakning av vägbeläggningskvalitet

Trafiksäkerhetsanalys

Se hur vår programvara fungerar

Spela videoklipp

Resultatet av digital vinterväglagsinformation:
Ökad produktivitet och minskade vinterväghållningskostnader med 15–20 %

Hur du kan använda världens mest exakta väglagsdata?

Förstå vägnätets nuvarande vägförhållanden

Ingrip i realtid och hyperlokalt. Fatta välgrundade beslut. Spara in på väghållning genom att undvika onödiga utryckningar och minska på saltanvändningen.

Ta enkelt del av väglagshistoriken

RoadCloud är utformat för att möjliggöra ett transparent samarbete mellan vägägare och entreprenörer. Granska faktiska vägförhållanden dag för dag. Hitta problem och gör berättigade korrigeringar.

Från regelbunden till kontinuerlig övervakning av vägbeläggningskvalitet

Övervaka vägbeläggningskvaliteten kontinuerligt och lokalt, ingrip sedan vid behov. Erhåll den budget du behöver med hjälp av objektiva vägdata.

Utveckla en säker väginfrastruktur

Använd anonymiserade trafikdata för att kontinuerligt förbättra ditt vägnät med sikte på Nollvisionen.

Boka en demo

Boka en gratis demonstration och lär dig hur du kan använda världens mest uppdaterade data över vägförhållanden på ett sätt som gynnar dig.