Tjänster

Högfrekventa fordonsdata

Få tillgång till Roadclouds omfattande datapaket ämnade för att träna modeller för maskininlärning – varken insamling eller annotering behövs. Utveckla och validera ADAS-algoritmer och algoritmer för autonom körning med hjälp av RoadClouds fordonsdata.

Använd våra högfrekventa fordonsdata för:

Maskininlärning

Utveckling och validering av algoritmer

Automatisk annotering av data

Se hur uppskattning av vägfriktion fungerar

Spela videoklipp

Titta på vårt webinar: Road Friction and Tyre Grip

Användningsområden för högfrekventa fordonsdata

Maskininlärning med faktiska referensdata

Förbättra dina algoritmer för maskininlärning. RoadClouds fordonsdata omfattar följande datatyper: vägtillstånd, väglag (optisk sensormätning), acceleration, hjulhastighet, omgivande temperatur, ABS, ESC, ASR-händelsedata, tid, position och övriga CAN-BUS-data.

Utveckling av teknik för uppskattning av friktion mellan däck och väg

Vägfriktionsdata kan utnyttjas för utveckling av tekniska lösningar för uppskattning av vägfriktion. Obearbetad CAN-bus-data kan jämföras med referensdata från RoadClouds sensordata.

The road in disrepair with a lot of potholes. Cars go with the risk of breakdowns.

Utveckling av algoritmer för kvalitetsmätning av vägbeläggning

Accelerations- och hjulhastighetsdata kan användas för utveckling och förbättring av algoritmer för kvalitetsmätning av vägbeläggning.

Slitbaneslitage och adaptiva fjädringssystem

Förbättra utvärderingen av slitaget på slitbanan med högfrekventa hjulhastighetsdata, och använd accelerationssensordata för utveckling av adaptiva fjädringssystem (fjädringsinställningar, prediktiva funktioner).

boka ett möte

Boka en gratis demo nu och ta reda på hur RoadClouds datapaket kan påskynda er maskininlärning.