Tjänster

Få tillgång till vägnätets lägesbild i realtid
och dygnet runt

Är du på jakt efter data för att optimera väghållningen, eller söker du hyperlokala data gällande vägförhållanden och vägväder?
Vi erbjuder båda.

Spela videoklipp

Tjänster

Vägunderhåll för den digitala eran

Vägarna hör till världens mest värdefulla offentliga tillgångar. Det är dags att vi tar dem med in i den digitala eran.

hyperlocal road weather measurements by RoadCloud

Tjänster

Hyperlokal trafikinformation och vägfriktionsdata

Våra exakta vägdata kan användas för att skicka information om trafik och väglag direkt till förarna, samt för att maximera autonom körtid.

Svenska Trafikverket optimerar vinterväghållning med hjälp av RoadCloud-data.