Tjänster

Hyperlokal trafikinformation och vägfriktionsdata

Våra data över trafik och vägfriktion når bortom nästa sväng och betydligt längre än vad fordonets eget synfält gör. Denna data är av avgörande betydelse för avancerade körassistanssystem (ADAS) och autonoma fordon (AV), samt ett viktigt inslag i alla trafikinformationssystem (TIS).

Använd vår hyperlokala trafikinformation och vägfriktionsdata för

Avancerad förarassistans 
(ADAS)

Autonoma fordon 
(AV)

Trafikinformationssystem 
(TIS)

Se hur tjänsten fungerar

Spela videoklipp

Ladda ner teknisk rapport:
Data från uppkopplade bilar: Förbättrar säkerheten för autonoma fordon på alla SAE-nivåer

Hur du kan använda världens mest exakta information om trafik- och vägförhållanden?

Friktionsanpassad AEB

Radarn förser dig med TTC värdet (Time-To-Collision), men när ska bromsarna automatiskt aktiveras? RoadCloud tillhandahåller vägfriktionsdata från kommande vägsträcka så du kan beräkna den exakta bromssträckan för egofordonet.

Friktionsanpassad ACC

En friktionsanpassad farthållare kan minska och öka hastigheten på ett fordon baserat på avståndet till ett framförliggande fordon. Säkerhetsavståndet beror på bromssträckan, som i sin tur beror på t.ex. vägfriktionskoefficienten.

Väderbaserad omdirigering

Undvik riskfyllda och hala vägar eller sänk hastigheten för att förhindra vattenplaning på kommande körsträcka.

Öka autonom körtid

Maximera en nära autonom användarupplevelse: kör i autonomt läge tills föraringripande krävs.

Boka en demo

Boka en gratis demonstration och lär dig hur du kan använda världens mest uppdaterade data över vägförhållanden på ett sätt som gynnar dig.